Styrelsen för Centrum för forskning om funktionshinder

Verksamheten vid Centrum för forskning om funktionshinder leds av en styrelse bestående av 9 ledamöter.

Centrums styrelse för tiden 2022-07-01 - 2025-06-30:

Kontakt
Ordförande 

Pernilla Åsenlöf professor vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, fysioterapi 

pernilla.asenlof@neuro.uu.se
Vice ordförande

Kristina Engwall universitetslektor vid Institutionen för socialt arbete

kristina.engwall@uu.se

Robin Augustine  universitetslektor vid Institutionen för elektroteknik

robin.augustine@angstrom.uu.se

Terje Falk-Ytter professor vid Institutionen för psykologi

terje.falck-ytter@psyk.uu.se 

Ulrika Löfkvist  universitetslektor, vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

ulrika.lofkvist@pubcare.uu.se

Lars Oestreicher  universitetslektor, vid Institutionen för informationsteknologi, Visuell information och interaktion

lars.oestreicher@it.uu.se 

Doktorand

representant 

vakant

Lilian Larsson  Funktionsrätt Sverige, Uppsala län

lilian.am.larsson@gmail.com

Lena Ring FoUU-chef, Nära, vård och hälsa, vid Region Uppsala

lena.ring@regionuppsala.se
Hanna Åhman FoU-samordnare, vid Region Uppsala  hanna.bozkurt.ahman@regionuppsala.se

Senast uppdaterad: 2023-12-20