Styrelsen för Centrum för forskning om funktionshinder

Verksamheten vid Centrum för forskning om funktionshinder leds av en styrelse bestående av 9 ledamöter.

Centrums styrelse för tiden 2022-07-01 - 2025-06-30:

Pernilla Åsenlöf, ordförande, professor vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, fysioterapi kontakt:pernilla.asenlof@neuro.uu.se

Robin Augustine universitetslektor vid institutionen för elektroteknik kontakt: robin.augustine@angstrom.uu.se

Kristina Engwall, universitetslektor vid centrum för socialt arbete (CESAR) kontakt: kristina.engwall@soc.uu.se

Therése Fridström Montoya, biträdande universitetslektor vid Juridiska institutionen kontakt: Therese.F.Montoya@jur.uu.se

Ulrika Löfkvist, universitetslektor, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, kontakt: ulrika.lofkvist@pubcare.uu.se

Lars Oestreicher, universitetslektor, Institutionen för informationsteknologi, Visuell information och interaktion, kontakt: lars.oestreicher@it.uu.se 

Sara Lundberg, doktorandrepresentant, Juridiska institutionen kontakt: sara.lundberg@jur.uu.se

Lilian Larsson, Funktionsrätt Sverige, Uppsala län, kontakt: lilian.am.larsson@gmail.com

Lena Ring, FoUU-chef, Nära, vård och hälsa, Region Uppsala, kontakt: lena.ring@regionuppsala.se

Hanna Åhman, FoU-samordnare, vid Region Uppsala kontakt: hanna.bozkurt.åhman@regionuppsala.se

Senast uppdaterad: 2023-03-24