Nätverk


Centrum för forskning om funktionshinder ansvarar för två internetbaserade nätverk. Syftet med dessa nätverk är att sprida inkommande information om forskning kring funktionshinder och handikapp samt olika relevanta evenemang och verksamheter inom området.

Uppsalanätverket  

Uppsalanätverket är till för personer som har antingen privat eller yrkesmässigt intresse för forskning om funktionshinder och som är intresserade om aktuella evenemang.

Nationella nätverket för forskning om funktionshinder och handikapp

Nationella nätverket för forskning om funktionshinder och handikapp vänder sig främst till forskare vid de olika universiteten och högskolorna inom Sverige, men är även öppen för övriga intresserade.

Anmäl till cff@cff.uu.se om du är intresserad av ett medlemskap

Senast uppdaterad: 2023-12-20