Erfarenheter från verksamheten Ung Intro.

Två personer möts vid ett skrivbord. Kaffekopp, vattenglas, dator och väska ligger på bordet

Fullständig rubrik: Erfarenheter från verksamheten Ung Intro. En stödmodell för unga med aktivitetsersättning att komma i arbete

Datum och tid

7 oktober kl 14-16

Föredraget ges digitalt via zoom. Länken till presentationen skickas till din e-postadress någon dag före föredraget.

Föreläsare

Kjerstin Larsson, docent, socialmedicinsk forskning, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.

Per Brodén, Projektledare och case-manager, Ung Intro, Uppsala kommun

Om föreläsningen

Detta föredrag kommer att presentera verksamheten i Ung Intro. Projektet Ung Intro startade 2018 som svar på att aktiviteterna i ”det förstärkta samarbetet” mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen inte motsvarade målgruppens behov och önskemål. Tanken var att unga med aktivitetsersättning och funktionsnedsättning genom en förrehabiliterande insats skulle bli redo för arbetsträning och arbetsförmågebedömning på Arbetsförmedlingen. Sommaren 2021 implementerades Ung Intro. Målgruppen utökades till att omfatta även deltagare med annan ersättning. Med utgångspunkt från skenbart begripliga termer som redo, arbetsförmåga, förrehabilitering och tilltro till den egna förmågan berättas hur en metod med utgångspunkt från Case management och aktuell forskning växt fram under projektperioden. Under föredraget presenteras även resultaten från en utvärdering som genomförts av Ung Intros arbetssätt och samarbete med andra intressenter samt resultatet av enkäter till deltagarna.  

Anmälan att delta vid föredraget 7 oktober

Senast uppdaterad: 2022-01-18