Kommunikation med stöd av samtalsapparat för barn och unga med svår CP.

Fullständig rubrik: Kommunikation med stöd av samtalsapparat för barn och unga med svår CP. Hur kan omgivningen underlätta?

Datum och tid

9 november klockan 14-16

Föreläsare

Helena Tegler, logoped, medicine doktor, forskare vid centrum för socialt arbete (CESAR), sociologiska institutionen, Uppsala universitet och forskare vid FOUU, Region Uppsala

Om föreläsningen

Även om vi vet att kommunikation med stöd av samtalsapparat kan bidra med ökad delaktighet både i när- och fjärrkontakt (t.ex. sociala medier och sms) är det en stor utmaning och det finns ett antal hindrande faktorer på vägen. Det kan t.ex. vara samtalsspecifika problem, felaktig eller inaktuell vokabulär, bristande teknisk support eller för lite handledning och träning till både omgivande personer och den person som ska använda samtalsapparaten. 

Avhandlingen är uppdelad i två delar och inkluderar fyra delstudier. I första delen undersöktes hur handledning och träning till omgivningen är utformad. I andra delen undersöktes hur kommunikation med stöd av samtalsapparat organiseras på detaljnivå. Syftet var att i detalj beskriva goda exempel. Hur och vad gör lärare, assistenter och klasskamrater när en icke-talande elev kommunicera med stöd av sin samtalsapparat i helklass? Eller, hur och vad gör professionella med god erfarenhet av att lära ut kommunikation med stöd av samtalapparat?

Anmälan att delta vid föredraget 9 november

Barn i rullstol tittar på ett äpple på datorskärm
Senast uppdaterad: 2022-01-18