Olika bedömningar av psykisk ohälsa

En hand väljer mellan ledsen, neutral och glad gubbe på ett formulär

Fullständig rubrik: Olika bedömningar av psykisk ohälsa. En studie av läkares och Försäkringskassans kategorisering av personer med psykisk ohälsa

DATUM OCH TID

19 maj klockan 14-16

Anpassning för covid-19

Föredraget ges digitalt via zoom. En länk till föredraget kommer skickas någon dag före föredraget till den e-postadress som använts vid anmälan. 

FÖRELÄSARE

Maricel Knechtel, filosofie doktor, sociologiska institutionen, Uppsala universitet

OM FÖRELÄSNINGEN

Det är många som vittnar om att personer med psykiatrisk problematik ofta hamnar mellan stolarna och det verkar ibland som att det finns en diskrepans mellan patienternas behov och Försäkringskassans beslut. Under föredraget berättar Maricel om sin forskning där hon tittat närmare på vad förklaringen till detta kan vara.

Senast uppdaterad: 2022-01-18