Hur utvecklas talspråk och kommunikativa färdigheter hos barn med hörselnedsättning?

Datum och tid

4 februari klockan 14-16

Anpassning för covid-19

Föredraget ges digitalt via zoom. 

Föreläsare

Ulrika Löfkvist, Universitetslektor vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet

Om föreläsningen

Det är många olika faktorer som påverkar talspråksutveckling hos barn som förvärvar eller föds med en hörselnedsättning i tidiga barndomen. Ålder när man upptäcker och diagnosticerar barnets hörselnedsättning tillsammans med åldern när hen får hörapparater och familjen får familjecentrerade insatser har visat sig spela en stor roll för gynnsam utveckling. Typ och grad av språkstimulans i hemmet, hörselmiljö, socioekonomisk bakgrund i familjen och orsaken till ett barns hörselnedsättning är andra kända faktorer som påverkar barnets utveckling.

Här finns bilderna från föreläsningen

En vuxen står på huk bredvid ett litet barn och pekar tillsammans
Senast uppdaterad: 2022-01-18