Kommunikationsinsatser för personer med Rett syndrom

Fullständig rubrik: Kommunikationsinsatser för personer med Rett syndrom. Hur kan pekprat, partnerstrategier och ögonstyrd dator underlätta symbolkommunikation och visuell uppmärksamhet?

Datum och tid

20 April klockan 14-16

Anpassning för covid-19

Föredraget ges digitalt via zoom. En länk till föredraget kommer skickas någon dag före föredraget till den e-postadress som använts vid anmälan. 

Föreläsare

Helena Wandin, filosofie doktor, Institutionen för Folkhälso- och vårdvetenskap, Leg. logoped, Nationellt center för Rett syndrom & närliggande diagnoser

Om föreläsningen

Personer med Rett syndrom behöver omfattande stöd för att kunna delta aktivt i samtal och utveckla sin kommunikation. För ytterst få är tal eller teckenkommunikation möjliga uttryckssätt. Bildsymboler kan ge möjlighet att utveckla och uttrycka språk. Många med Rett syndrom behöver dock alternativa sätt att peka på dessa bildsymboler, exempelvis med hjälp av ögonstyrd dator. I min avhandling undersöktes vilka kommunikationsinsatser som ges av logopeder. Resultatet pekade på ett behov av bedömningsinstrument. Visuell uppmärksamhet är viktigt för att kunna tillägna sig bildsymboler och ett redskap för att bedöma visuell uppmärksamhet utvecklades och prövades. Bland annat detta redskap användes för att utvärdera en insats med syfte att introducera bildsymbolkommunikation till tre personer med Rett syndrom. I föredraget presenteras och diskuteras resultaten. 

Här finns bilderna från föreläsningen

En vuxen och ett barn tittar tillsammans på en sida med 12 bilder med olika aktiviteter
Senast uppdaterad: 2022-01-18