Öppna föredrag

Öppna föredragen  ges på plats i Universitetshuset Sal IV och via Zoom, ange i din anmälan på vilket sätt du önskar delta. 

Du som deltar via zoom kommer att få ett mejl med zoom-länk någon dag innan föredraget.

Föredragen är kostnadsfria och äger rum kl 14-16

Anmäl om du vill delta:
E-post: cff@cff.uu.se
Tel: 018-471 64 45

2024 Vårens öppna föredrag

Den 7 februari
Karin Jansson, Doktorand, Institutionen för socialt arbete:

Balansgång mellan personens ”bästa” och vilja – god mans och förvaltares roll i beslutsfattande för personer med intellektuell funktionsnedsättning

Godmanskap och förvaltarskap innebär att en person har fått behörighet att företräda en annan person i olika rättshandlingar, såsom att ansöka om insatser, betala räkningar och ingå hyreskontrakt. För någon med intellektuell funktionsnedsättning kan godmanskap och förvaltarskap betraktas som en nödvändig hjälp med att fatta beslut och bevaka sina rättigheter. Det kan samtidigt innebära en förlust av autonomi och inskränkning av rättigheter.

Att kunna uttrycka sin vilja i frågor som påverkar ens liv är en viktig del av självbestämmande. Människor med funktionsnedsättningar nekas ofta möjligheter att fatta både stora och små beslut i sina liv, särskilt när sådana beslut inte överensstämmer med andras mål och agendor. Godmanskap och förvaltarskap utgör en central del i detta dilemma, där de ofta ställs inför frågan om de ska agera utifrån personens vilja eller deras ”bästa”. Jag kommer att presentera min påbörjade studie om hur ställföreträdarskap fungerar i praktiken och diskutera hur gode män och förvaltare tar sig an den här frågan.

Den 11 april
Marie Lange, FD, associerad forskare, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Cecilia Arving, Docent, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Päivi Adolfsson, FD, forskare, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap:

I tid för framtid – tid för jämlik brösthälsovård. Om deltagande i mammografiscreening bland kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning

Kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning uteblir i större utsträckning från mammografiundersökningen jämfört med övriga kvinnor i befolkningen. De löper därmed en ökad risk för sen upptäckt av en bröstcancer med för tidig död som följd.

Under föredraget presenteras preliminära resultat i form av tankar och erfarenheter från elva kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning kring bröstcancer och mammografiundersökningar. Inom besöksprocessen inkluderas även gode män och mammografipersonal och även deras erfarenheter kommer att belysas under föredraget. Vidare presenteras informationsbehov och synpunkter kring gängse kallelse för deltagande i mammografi.

Den 14 maj
Niklas Juth, Professor i medicinsk etik, Centrum för forsknings- & bioetik

Fosterdiagnostik och funktionshinder: den bioetiska debatten

Fosterdiagnostik är ett etiskt kontroversiellt område, bland annat för att det kan användas som underlag för avbrytande av graviditet om fostret bedöms ha sannolikhet för tillstånd som uppfattas som en avvikelse eller som föräldrarna vill undvika. Sedan fosterdiagnostiken introducerades på bred front under 1970-80-talen har olika motiveringar för att erbjuda fosterdiagnostik framförts av exempelvis läkare och barnmorskor i den offentliga och akademiska debatten. Föredraget presenterar sådana motiveringar, bl.a. kvinnan och det framtida barnets hälsa, kvinnans/parets autonomi samt samhällsekonomi, samt de värdekonflikter som finns inom och mellan dem.

Senast uppdaterad: 2024-01-29