Öppna föredrag

Föredraget den 16 december är inställt på grund av sjukdom! 

Tre av höstens fördrag kommer att ges på plats i Universitetshuset Sal IV men samtliga föredrag kommer även att ges via Zoom, ange i din anmälan på vilket sätt du önskar delta. 

Du som deltar via zoom kommer att få ett mejl med zoom-länk någon dag innan föredraget.

Föredragen är kostnadsfria och äger rum kl 14-16

Anmäl om du vill delta:
E-post: cff@cff.uu.se
Tel: 018-471 64 45

Hur går det i framtiden för barn och ungdomar som lidit av depression?

Inställt! på grund av sjukdom Inställt! 

16 december kl 14-16 Universitetshuset Sal IV och via Zoom

Föreläsare: Iman Alaie, med. dr, leg. psykolog, Avdelningen för försäkringsmedicin, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

En översikt över sambandet mellan depression i unga år och långsiktiga utfall i vuxenlivet, med särskilt fokus på psykisk (o)hälsa och socioekonomiska förhållanden

Inställt! på grund av sjukdom Inställt! 

Senast uppdaterad: 2023-02-06