Fokus på forskning om barn och funktionshinder

Den 19 november

Biomedicinskt centrum (BMC) i Uppsala Lokal: Ingång C11 SciLife Lab, Navet,

Målgrupp: Alla med intresse, praktiker, brukare/anhöriga, forskare från t ex skola, socialtjänst, habilitering

Innehåll: Lyssna på korta forskningspresentationer, ställ frågor, knyt kontakter.

Kostnadsfritt!

Program

09:30-10:00  

Registrering

10:00-10:15    

Välkomna!

10:15-10:30 

Kommunikations-svårigheter hos barnet under 2,5 år. Identifikation och intervention.

Anna Fäldt, Logoped, Doktorand, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

10:35-10:50 

DCD- ett okänt funktionshinder, (Developmental Coordination Disorder)

Kine Johansson, Fysioterapeut, specialist i pediatrik, Medicine doktor, Institutionen för kvinnors och  barns hälsa, Uppsala universitet

10:55-11:10  

Tidiga tecken på ADHD: Vad vet vi om samspelet mellan inre och yttre faktorer?

Matilda Frick, Doktorand, Institutionen för psykologi, Uppsala  universitet

11:15-11:30 

En särskild skola – lärande och undervisning i särskola

Nina Klang, Universitetslektor, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet

11:35-13:00

Lunch vid posterutställning, med tid för kontakter

13:00-13:15

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningar? Betygens och bedömningens betydelse för högstadieelevers skolvardag och villkor

Göran Nygren, Doktorand, Institutionen för kulturantropologi och etnologi, Uppsala universitet

13:20-13:35  

Döva och hörselskadade barn med CI eller hörapparat, lästräning

Cecilia Nakeva von Mentzer, Universitetslektor, Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro universitet

13:40-13:55

Skolios hos personer med cerebral pares – kan forskning påverka någons vardag?

Katina Pettersson Fysioterapeut, Doktorand, Institutionen för Kliniska vetenskaper, Lund, Skånes Universitetssjukhus.

14:00-14:15

Musik som motiverande faktor för barn med omfattande funktionsnedsättningar - erfarenheter  från två särskolor

Lars Oestreicher Universitetslektor, Institutionen för informations-teknologi, Visuell information och interaktion, Uppsala universitet.

14:20-15:00 

Frukt vid posterutställning, med tid för kontakter

Posterpresentationer: 

Psykologisk behandling riktad till barn och unga med ADHD  

Johan Isaksson Psykolog, Docent, Institutionen för neurovetenskap, Barn- och ungdomspsykiatri, Uppsala universitet

Fysisk träning och ADHD

Eva Norén Selinus, Medicine doktor, Filosofie doktor, Postdoc CKF, Västerås, Uppsala Universitet

Barn med autism som får intensivt stöd i förskolan

Ingrid I Olsson  Universitetslektor, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsvetenskap, Uppsala universitet

Kan ögonrörelser och pupillstorlek hjälpa oss att förstå ADHD, autism och social ångest?

Johan Lundin Kleberg, Filosofie doktor, Institutionen för psykologi, Uppsala universitet

Ångest i tonåren – hur går det sen?

Susanne Olofsdotter, Medicine doktor, Psykolog, specialist i neuropsykologi, Barn- och ungdomspsykiatri, Centrum för klinisk forskning, Uppsala universitet

Länk till anmälan