Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar: Arv eller miljö?

Likadant jeansklädda ben hos en vuxen och ett barn ute på promenad tillsammans

Datum och tid


10 september klockan 14-16

Om arrangemanget

Föredraget kommer ges både digitalt och på plats i sal IV med begränsade antal platser.

Föredraget ges digitalt via zoom. Länk till föredraget skickas via e-post en tid innan. Föranmälan krävs.

Föreläsningssalen har anpassats utifrån folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det finns ett fåtal platser för deltagare som vill ta del av föredraget i föresläsningssalen. Föranmälan krävs. 

Föreläsare

Niklas Dahl, professor, överläkare, Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Uppsala universitet
Najah Khalifa, medicine doktor, överläkare, barn- och ungdomspsykiatri, Region Gävleborg

Om föreläsningen

Olika studier talar för att merparten av neuropsykiatriska tillstånd beror på en samverkan mellan miljöfaktorer och biologiskt arv (gener). De genetiska faktorerna är många och för olika kliniska diagnoser kan genetiska faktorer överlappa. Även miljöfaktorer såsom etnisk bakgrund, sociala faktorer och erfarenheter bidrar till symtombilden. Genetiska faktorer, hur de ärvs och verkar för uppkomst av neuropsykiatriska funktionshinder, kommer att exemplifieras vid bl.a. autismspektrumtillstånd och Tourette syndrom.