Olika bedömningar av psykisk ohälsa

Fullständig rubrik: Olika bedömningar av psykisk ohälsa. En studie av läkares och Försäkringskassans kategorisering av personer med psykisk ohälsa

Datum och tid

Inställt: 20 oktober klockan 14-16

Nytt datum: 19 maj 2021 klockan 14-16

Föreläsare

Maricel Knechtel, filosofie doktor, sociologiska institutionen, Uppsala universitet

Om föreläsningen

Det är många som vittnar om att personer med psykiatrisk problematik ofta hamnar mellan stolarna och det verkar ibland som att det finns en diskrepans mellan patienternas behov och Försäkringskassans beslut. Under föredraget berättar Maricel om sin forskning där hon tittat närmare på vad förklaringen till detta kan vara.

Ett halvt ansikte med ett öga som tittar