NOVEMBER: ADHD HOS BARN. HUR KAN VI FÖRSTÅ BETYDELSEN AV TEMPERAMENT VID ADHD?

Datum, tid och länk

11 november klockan 14-16

Föredraget ges digitalt via zoom. Det finns också ett fåtal platser lediga i lokalen (sal IV i universitethuset), dit föranmälan krävs.

Föreläsare

Matilda Frick, filosofie doktor, institutionen för psykologi, Uppsala universitet

Om föreläsningen

Symtombilden vid ADHD påverkas av en rad olika faktorer. Kognitiva funktioner som till exempel arbetsminne och impulskontroll spelar en viktig roll, men också mer personliga egenskaper som temperament påverkar uttrycket vid ADHD. Var går egentligen gränsen mellan personlighet, temperament och diagnosen ADHD? Och vilka temperamentsdrag är en risk för att utveckla diagnosen?

Här finns bilderna från presentationen

Ett halvt ansikte med ett öga som tittar