Hur kan insatser till barn med Downs syndrom förbättras?

Fullständig titel: Hur kan insatser till barn med Downs syndrom förbättras?
Utredning av autism och ADHD följt av individanpassat stöd

Datum och tid

4 februari klockan 14-16

Föreläsare

Ulrika Wester Oxelgren, överläkare i barnneurologi på Akademiska barnsjukhuset, medicine doktor, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

Om föreläsningen

Autism och ADHD är vanligt förekommande hos barn med Downs syndrom. De flesta barn med Downs syndrom har intellektuell funktionsnedsättning där svårighetsgraden kan öka i tonåren. Även äldre barn och tonåringar med svår till grav intellektuell funktionsnedsättning kan ha nytta av individuellt anpassad autismintervention.

En penna som bockar i okej-rutor