Ulleråker - från psykiatriskt sjukhus till bostadsrätt.

Äldre byggnad vid Ulleråkerområdet

Fullständig rubrik: Ulleråker - från psykiatriskt sjukhus till bostadsrätt.
Hur påminns vi om de personer som vistats på Ulleråker som patienter?

Datum och tid

9 december kl 14-16

Föredraget kommer ges digitalt via zoom. 

Föreläsare

Hedvig Mårdh, filosofie doktor, forskare vid Centrum för genusvetenskap och konstvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet
Cecilia Rodehn, filosofie doktor, forskare, Centrum för genunsvetenskap, Uppsala universitet

Om föreläsningen

Hur minns vi personer som upplevt psykisk ohälsa i det offentliga rummet? Föredraget handlar om ett projekt, finansierat av FORMAS, som syftar till att undersöka hur kulturarvet skapas vid Ulleråker (ett tidigare psykiatriskt sjukhus i Uppsala). I en situation med ökande bostadsbrist omvandlas alltfler gamla psykiatriska sjukhus till bostadsområden. Vid Ulleråker har först en småskalig förändring av bebyggelsen skett där sjukhusområdets utseénde till stor del behållits men dagens snabba urbanisering och bostadsbyggande kommer potentiellt att förändra detta vilket gör att spåren efter sjukhuset kan bli svåra att skönja. En viktig fråga att ställa är därför: Hur minns vi dem och deras berättelser i det nya stadslandskapet? Under föredraget diskuterar vi hur Ulleråkers kulturarv skapas i stadsutvecklingsprocessen utifrån exempel som gatunamn och offentlig konst. Vi presenterar och diskuterar också det teoretiska ramverket för studien: Mad Studies/Galenskapsstudier. Ramverket erbjuder verktyg för att kritiskt diskutera normerande maktordningar i kulturarvets tillblivelse.