Tidskriften Handikappforskning pågår

En tidskrift som bevakar aktuell forskning om funktionshinder inom Sverige. Den grundades år 1992 och fram till år 2007 hette den ”Handikappforskning pågår”. Idag heter tidskriften "Forskning om funktionshinder pågår".

Senast uppdaterad: 2021-03-16