CFFs Öppna föredrag på Universitetshuset

Den 4 februari håller Ulrika Wester Oxelgren, överläkare i barnneurologi på Akademiska barnsjukhuset, medicine doktor, Institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Uppsala universitet föredraget:

Hur kan insatser till barn med Downs syndrom förbättras?  Utredning av autism och ADHD följt av individanpassat stöd

 Autism och ADHD är vanligt förekommande hos barn med Downs syndrom. De flesta barn med Downs syndrom har intellektuell funktionsnedsättning där svårighetsgraden kan öka i tonåren. Även äldre barn och tonåringar med svår till grav intellektuell funktionsnedsättning kan ha nytta av individuellt anpassad autismintervention.

Den 5 mars håller Anna Fäldt, logoped, doktorand, Institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Uppsala universitet och Kine Johansen, fysioterapeut, medicine doktor, Institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Uppsala universitet föredraget:

Svårigheter med kommunikation och motorik hos små barn. Vikten av tidig upptäckt och stöd

En föreläsning om vad barnets rörelse- och kommunikativa förmåga betyder för det lilla barnets generella utvecklingen och vad som händer om det inte funkar.

Vill du se åhörarkopior från föredraget? Skicka ett mejl till cff@cff.uu.se och skriv att du vill ha åhörarkopia.

    

Inställt!             

Den 28 april håller Maricel Knechtel, filosofie doktor, sociologiska institutionen vid Uppsala universitet föredraget:

Olika bedömningar av psykisk ohälsa.

En studie av läkares och Försäkringskassan kategorisering av personer med psykisk ohälsa.

Det är många som vittnar om att personer med psykiatrisk problematik ofta hamnar mellan stolarna och det verkar ibland som att det finns en diskrepans mellan patienternas behov och Försäkringskassans beslut. Under föredraget berättar Maricel om sin forskning där hon tittat närmare på vad förklaringen till detta kan vara.

Föredraget ges istället i höst, den 20 oktober,

Föredragen är kostnadsfria och äger rum kl 14-16 i Universitetshusets sal IV,

Biskopsgatan 3

Rullstolsentré finns från adress Övre Slottsgatan 7D

Anmäl om du vill delta:

E-post: cff@cff.uu.se

Tel: 018-471 64 45

Senast uppdaterad: 2021-02-05