Centrum för forskning om funktionshinder

Universitetshuset i Uppsala

En samarbetsorganisation för forskning om funktionshinder och funktionsnedsättning

Centrum för forskning om funktionshinder är en samarbetsorganisation för forskare som sysslar med frågor om funktionshinder och funktionsnedsättning inom olika ämnen vid Uppsala universitets fakulteter. Forskningen bedrivs i huvudsak vid de egna institutionerna. Centrum ansvarar för vissa samordningsprojekt, men framför allt för informationsspridning om forskning inom området. Syftet är att genom informationsutbyte mellan lärare, forskare och doktorander samt intressenter utanför universitetet stimulera en långsiktig kunskapsuppbyggnad i frågor inom området.

Höstens öppna föredrag

15 september kl. 14–16 Universitetshuset Sal IV och via Zoom

Bristande känsloreglering och ätstörningar

En undersökning av över- och underreglering av känslor vid olika typer av ätstörningar, samt en fördjupning av hur överdriven självkontroll vid anorexia kan förstås och behandlas

Martina Isaksson, fil. dr, vid Institutionen för Medicinska vetenskaper, Uppsala universitet Leg. Psykolog vid affektiva enheten för barn- och ungdomspsykiatri, Region Uppsala

______________________________________________________________________

19 oktober kl. 14–16 Universitetshuset Sal IX och via Zoom

Vardagsvetenskap – ett sätt att förstå sin sjukdom bättre

Sara Riggare, fil. dr, vid Hälsovetenskap och e-hälsa, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

_______________________________________________________________________

15 november kl. 14–16 Ges endast via Zoom

Vad är en bra utbildning för barn med autism i förskola och skola?

Ingrid I Olsson, fil. dr och universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet

________________________________________________________________________

16 december kl. 14–16 Universitetshuset Sal IV och via Zoom

Hur går det i framtiden för barn och ungdomar som lidit av depression?

En översikt över sambandet mellan depression i unga år och långsiktiga utfall i vuxenlivet, med särskilt fokus på psykisk (o)hälsa och socioekonomiska förhållanden

Iman Alaie, med. dr, leg. psykolog, Avdelningen för försäkringsmedicin, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Tre av höstens fördrag kommer att ges på plats i Universitetshuset Sal IV men samtliga föredrag kommer även att ges via Zoom, ange i din anmälan på vilket sätt du önskar delta. 

Obligatorisk föranmälan via e-post till cff@cff.uu.se eller telefon 018- 471 64 45

Frågor besvaras via cff@cff.uu.se eller telefon 018- 471 64 45

Välkommen att delta

Två personer tittar på och arbetar med en skoprotes

Hur kan forskning och teknik öka delaktigheten för personer med funktionsnedsättningar?

UppTalk Weekly panelsamtal 


UppTalk Weekly är en populärvetenskaplig seminarieserie via Zoom.
Samtalen kretsar kring samhällsrelevanta ämnen där ni som åhörare har möjlighet att ställa frågor till forskare. UppTalk Weekly är gratis, digitalt och för alla.
UppTalk Weekly är en del i teknisk- naturvetenskapliga fakultetens satsning på onlineutbildningar för alumner och allmänheten. 

Mer information

Panelsamtalet ägde rum 24 november 2020 och spelades in. Det kan ses via nedanstående länk.

Länk till inspelat panelsamtal:  https://www.youtube.com/watch?v=lnyKRiBjkUA&feature=youtu.be

Forskning om funktionshinder pågår

                                                                                                             

Innehåll:

Nytt test mäter hörselnedsättningen bättre   2
Störande ljud stort problem för personer med adhd   3
Svårt för närstående vid afasi   5
Överdriven självkontroll risk för anorexia   5
Avhandling i lättläst version en succé   6
Många mår dåligt när körkortet blir indraget   8
Digital teknik kan vara bra hjälpmedel vid begynnande demens  12
Viktigt att fånga upp unga med deprission 14
Hallå där!  15
Kalendern 2022  16

  Läs det senaste numret av Forskning om funktionshinder pågår 

Senast uppdaterad: 2022-09-15