Centrum för forskning om funktionshinder

Universitetshuset i Uppsala

Welcome to Centre for Disability Research At Uppsala University

Centre coordinates information about research on disabilities within different disciplines at Uppsala University.

Areas of competence:
Within social, behavioural, medical and technical sciences concerning different kinds of disabilities.

You are Welcome to contact us cff@cff.uu.se

Postal address:

Dept. of Public Health and Caring Sciences/Social Medicine, Uppsala Box 564, S-751 22 Uppsala , Sweden

Visiting address:

BMC, Dept. of Public Health and Caring Sciences Husargatan 3 A11:201b

Phone: +46 18 471 64 45 Fax:+46 18 471 66 75

Öppna föredragsprogrammet under våren 2024

Den 11 april  klockan 14:00 kommer Marie Lange, FD, universitetslektor vid institution för kostvetenskap, associerad forskare vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap samt Cecilia Arving, Docent och Päivi Adolfsson, FD, forskare båda vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap berätta om projektet:

Den I tid för framtid – tid för jämlik brösthälsovård. Om deltagande i mammografiscreening bland kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning

Föredraget kommer att ges i Universitetshuset Sal IV och via Zoom, ange i din anmälan på vilket sätt du önskar delta. 

Mera information om detta och andra vårens öppna föredrag under fliken  Föredrag

Hela programmet hittar du här

Du som vill delta via zoom kommer att få ett mejl med zoom-länk någon dag innan föredraget.

Föredraget är kostnadsfritt

Anmäl om du vill delta:
E-post: cff@cff.uu.se
Tel: 018-471 64 45

Forskning om funktionshinder pågår

   Tidning nummer 4 2023  

Innehåll

Fysisk aktivitet viktig efter stroke   s. 2
Rättspsykiatrin behöver bättre kompetens om IF s. 3
Kommunala stuprör problem för digitaliseringen   s. 6
Lästips   s. 9
E-hälsotjänster bra men krångliga  s. 10
Allt vanligare med digitala besök hos logopeden   s. 12
Ny behandling för svår depression s. 14
Kvalitet i förskolan viktig för hela livet   s. 14
Hallå där! s. 15
Kalendern 2024 s. 16

Läs på Webben

Hur kan forskning och teknik öka delaktigheten för personer med funktionsnedsättningar?

UppTalk Weekly panelsamtal 


UppTalk Weekly är en populärvetenskaplig seminarieserie via Zoom.
Samtalen kretsar kring samhällsrelevanta ämnen där ni som åhörare har möjlighet att ställa frågor till forskare. UppTalk Weekly är gratis, digitalt och för alla.
UppTalk Weekly är en del i teknisk- naturvetenskapliga fakultetens satsning på onlineutbildningar för alumner och allmänheten. 

Mer information

Panelsamtalet ägde rum 24 november 2020 och spelades in. Det kan ses via nedanstående länk.

Länk till inspelat panelsamtal:  https://www.youtube.com/watch?v=lnyKRiBjkUA&feature=youtu.be

Last modified: 2024-02-12