Centrum för forskning om funktionshinder

Universitetshuset i Uppsala

Welcome to Centre for Disability Research At Uppsala University

Centre coordinates information about research on disabilities within different disciplines at Uppsala University.

Areas of competence:
Within social, behavioural, medical and technical sciences concerning different kinds of disabilities.

You are Welcome to contact us cff@cff.uu.se

Postal address:

Dept. of Public Health and Caring Sciences/Social Medicine, Uppsala Box 564, S-751 22 Uppsala , Sweden

Visiting address:

BMC, Dept. of Public Health and Caring Sciences Husargatan 3 A11:201b

Phone: +46 18 471 64 45 Fax:+46 18 471 66 75

Det första öppna föredraget under kommande höst:

”Osnygga obildbara sinnesslöa”. Vardagsliv och kategorisering på Vipeholms sjukhus 1935–63

kommer att ges den 19 september av docent Kristina Engwall från institutionen för socialt arbete. Föredraget ges både på plats på universitetshuset Sal IV och digitalt via Zoom.

Anmälningar tas emot via cff@cff.uu.se 

Mera om höstens program under fliken Föredrag: https://www.cff.uu.se/foredrag-/

Hur kan forskning och teknik öka delaktigheten för personer med funktionsnedsättningar?

UppTalk Weekly panelsamtal 


UppTalk Weekly är en populärvetenskaplig seminarieserie via Zoom.
Samtalen kretsar kring samhällsrelevanta ämnen där ni som åhörare har möjlighet att ställa frågor till forskare. UppTalk Weekly är gratis, digitalt och för alla.
UppTalk Weekly är en del i teknisk- naturvetenskapliga fakultetens satsning på onlineutbildningar för alumner och allmänheten. 

Mer information

Panelsamtalet ägde rum 24 november 2020 och spelades in. Det kan ses via nedanstående länk.

Länk till inspelat panelsamtal:  https://www.youtube.com/watch?v=lnyKRiBjkUA&feature=youtu.be

Forskning om funktionshinder pågår

     

Innehåll
Nya kunskaper om hur läsförmågan utvecklas för barn med IF  2
Akademiska forskare och personer med förvärvad hjärnskada forskar tillsammans  3
Myndigheter och domstolar snävar på eget bevåg in rätten till assistans  6
Lästips  9
Personer med IF får sämre vård senare 10
Svårt för chefer att leda arbetet 12
Förskolorna ger inte alla barn samma möjligheter 14
Arbetslinjen har försvårat för företagare med funktionsnedsättning 14
Hallå där! 15
Kalendern 2023 16

Läs tidningen här

Last modified: 2023-06-20