Centrum för forskning om funktionshinder

Universitetshuset i Uppsala

En samarbetsorganisation för forskning om funktionshinder och funktionsnedsättning

Centrum för forskning om funktionshinder är en samarbetsorganisation för forskare som sysslar med frågor om funktionshinder och funktionsnedsättning inom olika ämnen vid Uppsala universitets fakulteter. Forskningen bedrivs i huvudsak vid de egna institutionerna. Centrum ansvarar för vissa samordningsprojekt, men framför allt för informationsspridning om forskning inom området. Syftet är att genom informationsutbyte mellan lärare, forskare och doktorander samt intressenter utanför universitetet stimulera en långsiktig kunskapsuppbyggnad i frågor inom området.

Höstens öppna föredrag

16 december kl. 14–16 Universitetshuset Sal IV och via Zoom

Hur går det i framtiden för barn och ungdomar som lidit av depression?

En översikt över sambandet mellan depression i unga år och långsiktiga utfall i vuxenlivet, med särskilt fokus på psykisk (o)hälsa och socioekonomiska förhållanden

Iman Alaie, med. dr, leg. psykolog, Avdelningen för försäkringsmedicin, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Tre av höstens fördrag kommer att ges på plats i Universitetshuset Sal IV men samtliga föredrag kommer även att ges via Zoom, ange i din anmälan på vilket sätt du önskar delta. 

Obligatorisk föranmälan via e-post till cff@cff.uu.se eller telefon 018- 471 64 45

Frågor besvaras via cff@cff.uu.se eller telefon 018- 471 64 45

Välkommen att delta

Två personer tittar på och arbetar med en skoprotes

Hur kan forskning och teknik öka delaktigheten för personer med funktionsnedsättningar?

UppTalk Weekly panelsamtal 


UppTalk Weekly är en populärvetenskaplig seminarieserie via Zoom.
Samtalen kretsar kring samhällsrelevanta ämnen där ni som åhörare har möjlighet att ställa frågor till forskare. UppTalk Weekly är gratis, digitalt och för alla.
UppTalk Weekly är en del i teknisk- naturvetenskapliga fakultetens satsning på onlineutbildningar för alumner och allmänheten. 

Mer information

Panelsamtalet ägde rum 24 november 2020 och spelades in. Det kan ses via nedanstående länk.

Länk till inspelat panelsamtal:  https://www.youtube.com/watch?v=lnyKRiBjkUA&feature=youtu.be

Forskning om funktionshinder pågår

          Bild på första sidan av tidning nummer 4 2022                                                                                                   

Innehåll
Frakturer bland äldre kan upptäckas med enkel röntgen 2
Smärta kan vara sjukdom i sig 3
Tillgänglighet – rätten alla inte har rätt till 6
Tillgänglighet stort problem på Göteborgs spårvagnar 8
Rättighetsreformen som kom av sig 10
Familjelivet har inte varit självklart för personer med funktionsnedsättning 13
Lästips 13
Bättre kunskaper om hur hjärnan hanterar antal kan ge bättre matematikundervisning 14
Hallå där! 15
Kalendern 2022 16

Läs det senaste numret av Forskning om funktionshinder pågår

Senast uppdaterad: 2022-11-23