Centrum för forskning om funktionshinder

Universitetshuset i Uppsala

En samarbetsorganisation för forskning om funktionshinder och funktionsnedsättning

Centrum för forskning om funktionshinder är en samarbetsorganisation för forskare som sysslar med frågor om funktionshinder och funktionsnedsättning inom olika ämnen vid Uppsala universitets fakulteter. Forskningen bedrivs i huvudsak vid de egna institutionerna. Centrum ansvarar för vissa samordningsprojekt, men framför allt för informationsspridning om forskning inom området. Syftet är att genom informationsutbyte mellan lärare, forskare och doktorander samt intressenter utanför universitetet stimulera en långsiktig kunskapsuppbyggnad i frågor inom området.

Det första öppna föredraget under kommande höst:

”Osnygga obildbara sinnesslöa”. Vardagsliv och kategorisering på Vipeholms sjukhus 1935–63

kommer att ges den 19 september av docent Kristina Engwall från institutionen för socialt arbete. Föredraget ges både på plats på universitetshuset Sal IV och digitalt via Zoom.

Anmälningar tas emot via cff@cff.uu.se 

Mera om höstens program under fliken Föredrag: https://www.cff.uu.se/foredrag-/

Två personer tittar på och arbetar med en skoprotes

Hur kan forskning och teknik öka delaktigheten för personer med funktionsnedsättningar?

UppTalk Weekly panelsamtal 


UppTalk Weekly är en populärvetenskaplig seminarieserie via Zoom.
Samtalen kretsar kring samhällsrelevanta ämnen där ni som åhörare har möjlighet att ställa frågor till forskare. UppTalk Weekly är gratis, digitalt och för alla.
UppTalk Weekly är en del i teknisk- naturvetenskapliga fakultetens satsning på onlineutbildningar för alumner och allmänheten. 

Mer information

Panelsamtalet ägde rum 24 november 2020 och spelades in. Det kan ses via nedanstående länk.

Länk till inspelat panelsamtal:  https://www.youtube.com/watch?v=lnyKRiBjkUA&feature=youtu.be

Forskning om funktionshinder pågår

     

Innehåll
Nya kunskaper om hur läsförmågan utvecklas för barn med IF  2
Akademiska forskare och personer med förvärvad hjärnskada forskar tillsammans  3
Myndigheter och domstolar snävar på eget bevåg in rätten till assistans  6
Lästips  9
Personer med IF får sämre vård senare 10
Svårt för chefer att leda arbetet 12
Förskolorna ger inte alla barn samma möjligheter 14
Arbetslinjen har försvårat för företagare med funktionsnedsättning 14
Hallå där! 15
Kalendern 2023 16

Läs tidningen här

Senast uppdaterad: 2023-06-20