Välkommen till Centrum för forskning om funktionshinder vid Uppsala universitet

Centrum för forskning om funktionshinder är en samarbetsorganisation för forskare som sysslar med frågor om funktionshinder och funktionsnedsättning inom olika ämnen vid Uppsala universitets fakulteter. Forskningen bedrivs i huvudsak vid de egna institutionerna. Centrum ansvarar för vissa samordningsprojekt, men framför allt för informationsspridning om forskning inom området. Syftet är att genom informationsutbyte mellan lärare, forskare och doktorander samt intressenter utanför universitetet stimulera en långsiktig kunskapsuppbyggnad i frågor inom området.

Bild på universitetshuset i Uppsala, Centrum för forskning om funktionshinder är en del av Uppsala universitet

Här är programmet för öppna föredragen våren 2020

4 Februari kl 14-16: Ulrika Wester Oxelgren

Hur kan insatser till barn med Downs syndrom förbättras? Utredning av autism och ADHD följt av individanpassat stöd

5 Mars kl 14-16: Anna Fäldt och Kine Johansen

Svårigheter med kommunikation och motorik hos små barn. Vikten av tidig upptäckt och stöd

28 April kl 14-16: Maricel Knechtel

Olika bedömningar av psykisk ohälsa. En studie av läkares och Försäkringskassan kategorisering av personer med psykisk ohälsa.

Föredraget är kostnadsfritt och äger rum i Universitetshusets sal XI, Biskopsgatan 3

Rullstolsentré finns från adress Övre Slottsgatan 7D

Läs mer om föredraget under fliken Föredrag