Centrum för forskning om funktionshinder

Universitetshuset i Uppsala

En samarbetsorganisation för forskning om funktionshinder och funktionsnedsättning

Centrum för forskning om funktionshinder är en samarbetsorganisation för forskare som sysslar med frågor om funktionshinder och funktionsnedsättning inom olika ämnen vid Uppsala universitets fakulteter. Forskningen bedrivs i huvudsak vid de egna institutionerna. Centrum ansvarar för vissa samordningsprojekt, men framför allt för informationsspridning om forskning inom området. Syftet är att genom informationsutbyte mellan lärare, forskare och doktorander samt intressenter utanför universitetet stimulera en långsiktig kunskapsuppbyggnad i frågor inom området.

Öppna föredragsprogrammet under våren 2024

Den 11 april  klockan 14:00 kommer Marie Lange, FD, universitetslektor vid institution för kostvetenskap, associerad forskare vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap samt Cecilia Arving, Docent och Päivi Adolfsson, FD, forskare båda vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap berätta om projektet:

Den I tid för framtid – tid för jämlik brösthälsovård. Om deltagande i mammografiscreening bland kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning

Föredraget kommer att ges i Universitetshuset Sal IV och via Zoom, ange i din anmälan på vilket sätt du önskar delta. 

Mera information om detta och andra vårens öppna föredrag under fliken  Föredrag

Hela programmet hittar du här

Du som vill delta via zoom kommer att få ett mejl med zoom-länk någon dag innan föredraget.

Föredraget är kostnadsfritt

Anmäl om du vill delta:
E-post: cff@cff.uu.se
Tel: 018-471 64 45

Forskning om funktionshinder pågår

   Tidning nummer 4 2023  

Innehåll

Fysisk aktivitet viktig efter stroke   s. 2
Rättspsykiatrin behöver bättre kompetens om IF s. 3
Kommunala stuprör problem för digitaliseringen   s. 6
Lästips   s. 9
E-hälsotjänster bra men krångliga  s. 10
Allt vanligare med digitala besök hos logopeden   s. 12
Ny behandling för svår depression s. 14
Kvalitet i förskolan viktig för hela livet   s. 14
Hallå där! s. 15
Kalendern 2024 s. 16

Läs på Webben

Två personer tittar på och arbetar med en skoprotes

Hur kan forskning och teknik öka delaktigheten för personer med funktionsnedsättningar?

UppTalk Weekly panelsamtal 


UppTalk Weekly är en populärvetenskaplig seminarieserie via Zoom.
Samtalen kretsar kring samhällsrelevanta ämnen där ni som åhörare har möjlighet att ställa frågor till forskare. UppTalk Weekly är gratis, digitalt och för alla.
UppTalk Weekly är en del i teknisk- naturvetenskapliga fakultetens satsning på onlineutbildningar för alumner och allmänheten. 

Mer information

Panelsamtalet ägde rum 24 november 2020 och spelades in. Det kan ses via nedanstående länk.

Länk till inspelat panelsamtal:  https://www.youtube.com/watch?v=lnyKRiBjkUA&feature=youtu.be

Senast uppdaterad: 2024-02-12