Föredrag under hösten 2009

 Torsdagen den 24 september kl. 14.00 höll Cecilia Wåhlstedt fil.dr, från den psykologiska institutionen föredraget:

Barn med ADHD är de så lika?

 

Kognitiva brister, hyperaktivitet, ouppmärksamhet och samtidiga beteendeproblem. Hur ser variationerna

ut och vad relaterar de till? Hur kan insatser till barnen bättre individanpassas?

Åhörarkopior till föredraget

_______________________________________________________________________

Fredagen den 16 oktober kl. 14.00 höll Barbro Lewin, med.dr, statsvetenskapliga institutionen föredraget

 Skam, likgiltighet och eldsjälar

Tre studier om LSS-reformen och detkommunala självstyret.

Åhörarkopior till föredraget

_____________________________________________________________________________

Torsdagen den 5 november kl. 14.00 höll professor Mårten Söder från den sociologiska institutionen föredraget:

Föreställningar om normalitet i forskning om funktionshinder

Mer eller mindre medvetet och reflekterat finns i forskningen om funktionshinder föreställningar om vad som är normalt.
Det kan till exempel handla om föreställningar om ab-normalitet som kroppsliga eller mentala avvikelser från hur man föreställer sig att kroppar och psyken skall fungera; normala livsvillkor som ett eftersträvansvärt ideal; det normala som en tvångströja som krymper utrymmet för mänsklig variation.
I föreläsningen diskuterade Mårten Söder några av dessa föreställningar med utgångspunkt i ett historiskt perspektiv som landade i en diskussion om dagens debatt inom den socialt inriktade forskningen om funktionshinder.