Öppna föredrag

De öppna föredragen hålls på Museum Gustavianum klockan 14:00.

Den 18 maj håller Helene W von Granitz ett öppet föredrag om:

LSS och assistansersättningen – har lagens målsättningen med delaktighet uppfyllts?

En undersökning av brukargruppers aktiviteter med stöd av personlig assistans

Läs mer om föredraget under fliken: Föredrag

Vårens program

Anmälan tas emot på e-post: cff@cff.uu.se eller på telefon 018-471 64 45

Välkommen till Centrum för forskning om funktionshinder vid Uppsala universitet

Sommar i Universitetsparken

 Centrum för forskning om funktionshinder är en samarbetsorganisation för forskare som sysslar med frågor om funktionshinder och funktionsnedsättning inom olika ämnen vid Uppsala universitets fakulteter. Forskningen bedrivs i huvudsak vid de egna institutionerna. Centrum ansvarar för vissa samordningsprojekt, men framför allt för informationsspridning om forskning inom området. Syftet är att genom informationsutbyte mellan lärare, forskare och doktorander samt intressenter utanför universitetet stimulera en långsiktig kunskapsuppbyggnad i frågor inom området.

Vårens öppna föredrag

26 januari:

Helge Rask-Andersen

28 februari:

Helena Wandin

30 mars:

Kjerstin Larsson

18 maj:

Helene von Granitz

Hitta oss

Centrum för forskning om funktionshinder
finns på BMC Husargatan 3, ingång C11, 1 trappa upp, rum: C11:201b i trapphuset.

Ring gärna så möter vi upp dig. Telefon 018-471 64 45.

Det går utmärkt att använda de röda väggtelefonerna som finns vid olika ingångarna i hela huset.

Då gäller telefonnummer 6445.

Karta till BMC

 

Forskning om funktionshinder pågår

Det senaste numret:

Först sidan för tidning nummer 1 2017

 Läs tidningen på nätet!